How I found my tree

One day, I saw a tall tree on the sunny grass. Its taproots were so spreading so I decided to sit on one of them, and I rested my back on a warm trunk. It was so comfortable like sitting in an armchair and I felt great. Then I thought to go back to this tree every day, which unexpectedly became my companion.

Who is my tree?

Its tall, dressed in a fluffy moss like a sweater, has long thin branches and oblong light green leaves with finely toothed edges.

I visit my tree every day. I hug it, meditate under its branches, run around and also talk to it, shyly.

I discovered that this is the willow. I’m not a dendrologist, but I think it’s the crack willow or a white willow, not really sure. If you recognize the type of willow from the photos, please let me know. 😊

The bee climbs on the tree

When I was sitting under my tree for the first time, I saw a bee walking amongst the grass. I thought this bee was lost somewhere. However, a bee made her way directly to the tree and then climbed onto the trunk. I found to my surprise that willow is very important to bees, because provides them with nectar.

Dendrotherapy

I heard about dendrotherapy, which is a healing with the help of trees, especial emotions.

Now because I am with my tree every day, I can discover that this meeting is very positive for me. Under the tree I feel like in my place, I am not in a hurry anywhere and I just want to be in this ordinary moment as long as possible.

Supposedly, willow helps to improve self-knowledge and helps us to discover what we really feel.

It also can be poetic and inspire us to create something.

Willow bark is natural aspirin because contains salicins. It has also valuable anti-inflammatory and antibacterial properties, which the ancients Egyptians already used.

Just being

When I was a little girl, a willow grew in front of our house. Its branches were so dense that I could hide in them. I liked to sit there and stare at life. Now, after years,  I found the willow again but completely different from that of my childhood.  

It seems like I make a friend with the tree not for the first time in my life.

I rest on its cozy trunk, the river Corrib flows in front of my eyes, various trees glisten in the sun, and Willow Warbler sings:

Simply be!

Jak znalazłam swoje drzewo

Pewnego dnia na ogrzanej słońcem trawie dostrzegłam wysokie drzewo. Jego korzenie były ogromne, przysiadłam na jednym z nich, a plecy i głowę oparłam o ciepły pień.  Było mi wygodnie niczym w fotelu i czułam się wspaniale. Pomyślałam wtedy, że chcę codziennie wracać do tego drzewa, które niespodziewanie stało się moim towarzyszem.

Kim jest moje drzewo?

Wysokie, ubrane w puchaty mech jak w sweter, ma rozłożyste i dość cienkie gałęzie oraz podłużne jasno-zielone liście, drobno ząbkowane na krawędziach.

Odwiedzam je codziennie, przytulam się do niego, medytuję siedząc na szerokim korzeniu, biegam naokoło, a także rozmawiam z drzewem, choć bardzo nieśmiało. Dopiero niedawno dowiedziałam się, że moje drzewo to wierzba. Nie jestem dendrologiem, ale wydaje mi się, że to Wierzba Krucha lub Wierzba Biała. Jeśli rozpoznacie ze zdjęć jaki to dokładnie rodzaj wierzby dajcie znać.

Pszczoła wspina się na drzewo

Kiedy pierwszy raz siedziałam pod moim drzewem zobaczyłam, że pośród traw wędruje do niego pszczoła. Myślałam, że zgubiła się gdzieś w trawie lub ot tak sobie spaceruje. Jednak pszczoła szła do drzewa specjalnie, a potem wspinała się na jego pień. Kiedy wertowałam informacje odkryłam ku mojemu zdziwieniu, że wierzby są bardzo ważne dla pszczół, dostarczają im bowiem nektaru oraz pyłku.   

Dendroterapia

Słyszałam coś o dendroterapii, która jest leczeniem za pomocą naturalnej energii drzew, szczególnie emocji. Teraz kiedy codziennie widuję się z moim drzewem muszę przyznać, że to spotkanie wpływa na mnie bardzo pozytywnie. Pod drzewem czuję się na swoim miejscu, nigdzie się nie śpieszę i po prostu chcę być w tej zwyczajnej chwili jak najdłużej.

Podobno wierzba przyczynia się do lepszego poznania siebie i pomaga odkryć to co naprawdę czujemy. Może też działać na nas poetycko i inspirować do tworzenia. Jej kora zaś jest naturalną aspiryną ponieważ zawiera salicyny. Ma również właściwości przeciwzapalne i antybakteryjne, które wykorzystywali już starożytni Egipcjanie.

Po prostu bądź

Kiedy byłam małą dziewczynką przed naszym domem rosła wierzba. Jej gałęzie były tak gęste, że można było się w nich schować. Lubiłam przesiadywać na wierzbie i gapić się na życie.

Teraz po latach znów znalazłam wierzbę, choć zupełnie inną niż ta z dzieciństwa. Wygląda więc na to, że zaprzyjaźniam się z drzewem nie po raz pierwszy w życiu.

Opieram się o przytulny pień, przed moimi oczami przepływa rzeka Corrib, w słońcu błyszczą rozmaite drzewa i krzewy, a ptak Piecuszek świergocze jak katarynka:

Po prostu bądź!

Advertisement

9 thoughts on “How I found my tree

  1. Dzięki Justa! Dziś rano obudziłam się w chmurnym nastroju, kiedy siadłam pod drzewem zrobiło mi się naprawdę spokojniej i do głowy zaczęły napływać pozytywne wyjaśnienia. Postanowiłam więc, że zamiast przed komputerem, pójdę dziś pisać pod drzewo. W końcu jest tak blisko. 🙂 Życzę Ci abyś i Ty kiedyś odnalazła swoje drzewo Kochana! Choć to też takie oswajanie u mnie, że w ogóle można mieć nagle relację z drzewem 🙂

    Like

  2. I love that you have included so much practical information along with your feelings that this tree inspired! I also love the photo of you in your yellow sneakers hugging your tree in its mossy green sweater! We have weeping willows, so I am not sure I know your exact tree. But thank you for introducing her to me 🙂

    Liked by 1 person

  3. Thank you, Sharon! I glad you liked this little story and you noticed the feelings between. Trees bring me a kind of stability during this uncertain time. On “my everyday meadow”, next to the willow, birch grows, as well and lately I am talking with her, too 🙂

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s