Dialogue

I search myself

like the seed that

searches in the flower

Ana Blandiana – The Middle on the Way

Last two weeks in Sibiu, Romania I spoke with so many people from various countries: Romania, Japan, Nederlands, Bulgaria, Serbia, China, Iran, Poland, France, Spain, UK.

There were individual conversations and meetings with passion, feelings, with different expirence and troubles. Our expectations were infiltrating in one point – Sibiu International Theatre Festival.

Volunteering, dinners, participating in the conferences, cities where we were born, theatre, very hot sun, Becket, Kabuki, and so many others worlds have wondered on the steets of Sibiu.

We don’t wait, we search the way of communication.

And as said on of mine friend from China – We are like family who are ready to help each other in troubles.

Some people also confided me that Sibiu and its international theater festival became part of their live. I think because here we have a dialogue over the borders.

Dialog

Szukam siebie

jak nasiono, które

poszukuje kwiecia

Ana Bladiana – The Middle on the way

Przez ostatnie dwa tygodnie w Sybinie, w Rumunii, rozmawiałam z rozmaitymi osobami z wielu różnych krajów: Rumunii, Japonii, Holandii, Bułgarii, Serbii, Chin, Iranu, Polski, Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii.

To były indywidualne rozmowy, spotkania z pasją, z uczuciami, z odmiennym doświadczeniem, z problemami. A nasze oczekiwania przenikały się w jednym punkcie – Międzynarodowy Festiwal Teatralny w Sybinie.

Wolontariat, wspólne posiłki, uczestnictwo w konferencjach, miasta, w których urodziliśmy się, teatr, bardzo gorące słońce, Becket, Kabuki i wiele innych światów wędrowało na ulicach Sybina.

Nie czekamy, szukamy sposobów komunikacji.

I jak powiedział mój przyjaciel z Chin:

Jesteśmy tutaj jak jedna rodzina, gotowi pomagać sobie nawzajem w rożnych kłopotach.

Niektórzy zwierzyli mi się, że Sybin i jego międzynarodowy festiwal teatralny stały się częścią ich życia. Myślę, że dlatego, że tutaj dialog wznosi się ponad wszelkie granice.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s